Valikko Sulje

Etelä-Karjalan uusiutuva metsäteollisuus on huippuluokkaa. Metsäteollisuuden ansiosta viennin osuus on väestöön suhteutettuna poikkeuksellisen korkea. Kaakkois-Suomi on Euroopan merkittävin metsäteollisuuskeskittymä ja metsätutkimuksen ydinalue. UPM ja Stora Enso ovat keskittäneet metsätutkimuksensa Etelä-Karjalaan. Biotalous kehittyy vahvasti Etelä-Karjalassa: Lappeenrannassa avattiin vuonna 2015 maailman ensimmäinen biojalostamo.

Yrityselämän vahvana tukena toimivan Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) strategiana on ratkaisujen hakeminen maailman suuriin ongelmiin. Uudet kestävän kehityksen liiketoimintamallit, vihreän kasvun yrittäjyys, pk-yritysten kasvun tukeminen sekä Venäjä-osaaminen ovat LUT:n vahvuuksia. Yliopiston energiaosaaminen on Euroopan mittakaavassa huippuluokkaa.

Venäjän rajan läheisyys on maakunnan elinkeinoelämän kannalta merkittävä asia. Etelä-Karjalan yritykset ovat hyötyneet rajan välittömästä läheisyydestä. Erityisesti maakunnan kauppa ja palvelut ovat kehittyneet huomattavasti venäläisen ostosturismin ansiosta. Matkailuelinkeinon merkitys koko Saimaan alueella on noussut 2000-luvulla.